VTC Now | Sau những thành công ban đầu, các cơ sở giáo dục tại TPHCM đã mở rộng việc thu gom, tái chế vỏ hộp sữa và nhận được sự hưởng ứng từ học sinh và phụ huynh.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

Leave a Comment