Tai nan giao thong tren Cao tốc trung lương hướng về miền Tây
Ở đoạn km 23

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Vận Tải: https://dahek.net/category/van-tai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *