Tái Sinh Phim Cuối Tuần VTV1
Tái Sinh Phim Cuối Tuần VTV1
Tái Sinh Phim Cuối Tuần VTV1

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

26 Replies to “Tái Sinh Phim Cuối Tuần VTV1”

  1. Cuộc đời của một ông hoàng xuống để làm cho dân thì con mẹ chúng nó lại còn các loại vô học chúng nó cứ tưởng la nó học hành mới học bằng nó tưởng thế là nó tài nó tài đến đâu không biết ha mà nó đã coi người ta là ga là vịt như vậy hả còn những cái gi ta gửi những kẻ mà ta gửi thì ta báo trước tất cả dồi là tài sản này ta gửi thì là ta nói ta là con của thiên tử đó làm cho con cái ông Song thi ông làm Cho dân giúp ta nhưng từ năm hai mươi sáu đến giờ nó đủ trò nó hại ta và bằng cả bốn đứa nó trăng lá bom la ban vào tường để cho ta hít vào để chảy cả máu lưỡi da ta tưởng ta bỏ mang dồi còn xác của ta ở giếng gọi là ông thần nó cũng moi ta nên để đến nỗi ta lạnh toát hết cả sương cơ thể ta da còn kẻ nào hai ta và không dữ lời hứa trước lúc ta da đi thì không còn gì để nói với ta nữa

Leave a Comment