Do tình hình thời tiết xấu như vậy nên tất cả tàu, phà vận tải hành khách đến và rời đảo Phú Quốc đều tạm ngưng họat động từ 6h sáng ngày…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Vận Tải: https://dahek.net/category/van-tai

Leave a Comment