Xướng: Phi Thôn Kha Bắc
Trans/Timing/Econder: Bạch Cầm Vô Tranh

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *