những bức ảnh kỉ niệm tuổi thơ của các bạn nhỏ lớp 1D-2D trường tiểu học Dương Quang

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

16 Replies to “tặng cô trò 1D 2D trường tiểu học Dương Quang 2018 2019”

  1. Đây là những hình ảnh đẹp! ??
    Tôi có một video ngắn cho bạn (chỉ 2 phút), bạn sẽ thích nó! ???

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *