Hiện nay thuế nhập khẩu đối với thép cuộn cán nóng từ một số thị trường vào Việt Nam là 0%. Số lượng nhập khẩu mặt hàng này vào Việt Nam khá…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khai Khoáng: https://dahek.net/category/khai-khoang

Leave a Comment