[LỚP PHẦN MỀM]
Hướng dẫn tạo Bản vẽ mẫu khổ A3 trong phần mềm PTC Creo Parametric 3.0.
Xem thêm tại:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

4 Replies to “TẠO BẢN VẼ MẪU A3 (PTC CREO PARAMETRIC 3.0)”

Leave a Comment