Video dùng chức năng Multilevel List và Style trong word 2010 để tạo đề mục nhiều cấp.
Thủ thuật này hữu ích khi chúng ta soạn thảo các văn bản dài với nội dung phân thành nhiều mức.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

2 Replies to “Tạo đề mục nhiều cấp (Multi-level heading styles) trong word 2010”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *