Video: Hướng dẫn tạo đồng hồ đếm ngược trong powerpoint
Nhận file mẫu: để lại mail trong bình luận (lưu ý: viết @ nhớ để khoảng trống)

tag: tạo đồng hồ trong powerpoint, hướng dẫn tạo đồng hồ đếm ngược, đồng hồ đếm ngược trong powerpoit.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

6 Replies to “Tạo đồng hồ đếm ngược trong powerpoint thật là đơn giản”

  1. đồng hồ của e là 5s, e chèn tiếng thì tiếng lên trước hình số 5 lên sau, như vậy có được không và chỉnh sửa như thế nào ạ ? số 5 phải mãi mới lên mà e làm 2 cái đều vậy

Leave a Comment