Anh em có thích kết tủa không? Xem video ngay thôi.
★ ★ ★ CHUẨN VÃI NỒI ★ ★ ★
Cho bạn mãn nhãn với những video Chuẩn… Vãi Nồi về
➤ Những thứ hoàn hảo giúp người xem thoải mái
➤ Thí nghiệm Chuẩn Vãi Nồi
➤ Xem làm bánh kem cực kỳ đã mắt
➤ Những con người không thuộc về trái đất

★ NHẤN ĐĂNG KÝ NGAY:

#ChuanVaiNoi #ChuanTV #ThiNghiem

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

37 Replies to “Tạo KẾT TỦA CHẤT CHƠI như BẦU TRỜI SỤP ĐỔ với Đồng Sunfat – Thí Nghiệm Chuẩn Vãi Nồi #28”

  1. Ở thí nghiệm 2 anh cu(oh)2 tác dụng và nh3 dư tạo ra phức (cu(nh3)4)(oh)2 màu xanh tím là chất trên bề mặt dd. Anh giải thích thiếu cái đó

  2. anh ơi CuSO4+NaOH->Cu(OH)2+ Na2SO4 chứ không phải CuSO4+NaOH=Cu(OH)2 đâu anh. Trong trường hợp phản ứng này thì sẽ xuất hiện bazơ không tan (đồng hidroxit) và đ muối Natri Sunfat

Leave a Comment