Anh em có thích kết tủa không? Xem video ngay thôi.
★ ★ ★ CHUẨN VÃI NỒI ★ ★ ★
Cho bạn mãn nhãn với những video Chuẩn… Vãi Nồi về
➤ Những thứ hoàn hảo giúp người xem thoải mái
➤ Thí nghiệm Chuẩn Vãi Nồi
➤ Xem làm bánh kem cực kỳ đã mắt
➤ Những con người không thuộc về trái đất

★ NHẤN ĐĂNG KÝ NGAY:

#ChuanVaiNoi #ChuanTV #ThiNghiem

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

37 Replies to “Tạo KẾT TỦA CHẤT CHƠI như BẦU TRỜI SỤP ĐỔ với Đồng Sunfat – Thí Nghiệm Chuẩn Vãi Nồi #28”

  1. Ở thí nghiệm 2 anh cu(oh)2 tác dụng và nh3 dư tạo ra phức (cu(nh3)4)(oh)2 màu xanh tím là chất trên bề mặt dd. Anh giải thích thiếu cái đó

  2. Ad ơi, accept mess trên hangouts của em đi ạ 🙁 Em thực sự có chuyện gấp lắm ấy ạ 🙁

  3. Anh làm Thí nghiệm này đi : HNO3 + CU -> CU(OH)2 + NO2 + H2O đi anh . phương trình chưa cân bằng HNO3 ₫ặc nha anh

  4. anh ơi CuSO4+NaOH->Cu(OH)2+ Na2SO4 chứ không phải CuSO4+NaOH=Cu(OH)2 đâu anh. Trong trường hợp phản ứng này thì sẽ xuất hiện bazơ không tan (đồng hidroxit) và đ muối Natri Sunfat

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *