Nếu có thói quen trình bày các đề mục theo các thẻ Heading, từ Heading 1 -2-3,… thì bạn tiết kiệm thời gian khi không phải cài đặt lại định dạng của đầu mục tương tự.
Ví dụ: Bạn chọn Heading 1 cho Chương 1. Thì Chương 2 chọn Heading 1 là có định dạng giống hệt luôn.

Quan trọng. Nếu đã chọn Heading tương ứng cho các đầu mục thì khi cần tạo mục lục tự động bạn chỉ cần qua 2 bước là xong, không tốn quá 30s.
Nếu không dùng Heading từ đầu thì muốn tạo mục lục tự động bạn mất công hơn khá nhiều.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

4 Replies to “Tạo mục lục tự động sử dụng thẻ Heading trong Word”

  1. Anh chỉ cho e phần đánh numbering giống như vậy và chỉnh khoảng cách giữa số numbering và chữ cái đầu tiên của dòng. E cảm ơn anh

Leave a Comment