Chưa có năm nào Bộ Giáo dục và Đào tạo lại mở nhiều lớp tập huấn cho giáo viên trong thời điểm đầu năm học như năm nay. Vẫn biết, việc tập huấn là để chuẩn bị cho việc thay đổi chương trình, sách giáo khoa mới trong 1- 2 năm tới nhưng sao không phải là tập huấn trong những ngày hè vừa qua?  Thời điểm này, đang là giữa học kỳ I, giáo viên cũng bận bịu cho việc dạy trên lớp và có nhiều bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ nhưng một số giáo viên cốt cán liên tục phải đi tập huấn theo giấy triệu tập của cấp trên, nên đành phải nhờ người thay thế công việc ở trường.  Mùa hè có hơn 2 tháng nghỉ ngơi, thời điểm đó thì giáo viên rảnh rỗi, nếu ngành giáo dục điều động giáo viên đi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc chung của nhà trường và không ảnh hưởng đến việc học của học sinh.  Vậy nhưng, một vài chuyên đề tập huấn trong dịp hè gần như lại chưa liên quan nhiều đến việc thay đổi chương trình giáo dục phổ thông mới.  Vì thế, bước vào đầu năm học này thì Bộ Giáo dục đưa ra kế hoạch bồi dưỡng cho 4.000 hiệu trưởng và 28.000 ngàn giáo viên cốt cán trong cả nước. Những ngày qua, các trường đại học sư phạm đã và đang bồi dưỡng một số lớp cho đội ngũ này.  Khi Bộ triển khai kế hoạch, tất nhiên Sở phải cử giáo viên tham dự, tham dự tập huấn xong thì đương nhiên Sở phải mở lớp bồi dưỡng, tập huấn lại cho địa phương mình. Thế là giáo viên liên tục được đi bồi dưỡng hết chuyên đề này lại đến chuyên đề khác.  Việc tập huấn thì giáo viên không ngại, không có ý kiến gì, bởi đó là công việc thường xuyên của họ, nhất là bồi dưỡng để lĩnh hội những nội dung, phương pháp của chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm đáp ứng nhu cầu trong những năm tới đây.  Nhưng tập huấn vào lúc nào cho phù hợp? Có lẽ nhiều giáo viên và cả lãnh đạo các nhà trường chưa tán thành với kế hoạch của Bộ và Sở vào thời điểm này.  Bởi khi bước vào năm học thì đương nhiên Ban giám hiệu nhà trường đã phân công nhiệm vụ cho các giáo viên, nên khi được triệu tập đi tập huấn cũng đồng nghĩa là nhà trường phải bố trí người dạy thế.  Nhưng một số môn học mà giáo viên họ đã dạy đủ tiết hoặc thời khóa biểu trùng với những tiết mà giáo viên đi tập huấn nên việc bố trí người dạy thay sẽ khó khăn cho lãnh đạo nhà trường và giáo viên.  Nhiều khi bố trí giáo viên dạy thay không được, nhà trường đành phải cho học sinh nghỉ những tiết học đó, khi nghỉ học tất nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều lớp xung quanh. Bởi mấy chục học sinh trong một lớp mà không có giáo viên quản lý thì dù cho các em xuống sân chơi cũng rất ồn ào, ảnh hưởng đến việc giảng dạy chung của các lớp.  Nhiều giáo viên được bố trí dạy bù, họ cũng miễn cưỡng phải làm bởi nhiều khi công việc của họ sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Việc nhà cửa, đưa đón con cái đi học đã có lịch trình cụ thể. Khi phải dạy thế cho những giáo viên đi tập huấn nhiều ngày chắc chắn ảnh hưởng đến công việc gia đình của họ.  Khó nhất là đối với đội ngũ giáo viên tiểu học trong việc bố trí người dạy thay cho giáo viên đi tập huấn

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *