Không ít ý kiến cho rằng, những kiến thức mà học sinh đang tiếp nhận thiếu tính ứng dụng vào thực tế đời sống, trong khi chương trình học chỉ dạy…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment