Tắt tính năng kiểm tra chính tả trong word 2007
Chữ bị gạch chân (xanh + đỏ)

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

Leave a Comment