Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2 khởi chiếu mùng 1 Tết

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

16 Replies to “Tây Du Ký Mối Tình Ngoại Truyện 2 BTS Đường Tăng và Tôn Ngộ Không”

  1. Tui cứ tưởng chiếu trên Youtube để coi, hóa ra lại chiếu ngoài rạp, không kịp mua vé – Tiếc –
    T_T

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *