Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

40 Replies to “Tể Tướng Lưu Gù Tập 11 Thuyết minh Thu Hiền”

  1. Thật sự thấy người đóng hòa thân quá hoàn hảo từ ánh mắt cử chỉ lời nói. Quá tuyệt vời . phim này quá chi là thâm nho.xem đi xem lại vẫn thấy hay

  2. Đi đến 1 thân 1 mình k trợ thủ k võ công thì nó thịt mẹ nó rồi. Phủ doãn phủ Thuận Thiên hàng chánh 5 phẩm nó thiếu gì người nó giết người giệt khẩu là xong đúng là phim

  3. chơi khăm từ hoàng thượng đến vương gia rồi trung đường và tất cả các quan xong là gia nhân (vụ trương thành giả điên) nhưng mỗi vợ và bố vợ là ko dám cợt nhả!! hahahahaha

Leave a Comment