Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

23 Replies to “Tể Tướng Lưu Gù Tập 14 Thuyết minh Thu Hiền”

  1. Ý Lục Vương là lấy theo tích cổ, “ko biết thì nói là ko biết, ấy cũng gọi là biết. Còn biết mà nói là ko biết, ấy mới thật sự là biết”.

  2. Ngày xưa xem đầu phim có câu thơ
    -Cuời đùa chửi mắng bất bình.
    -Lưng cong lòng thẳng giữ mình chẳng sai.
    Sao

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *