Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

27 Replies to “Tể Tướng Lưu Gù Tập 7 Thuyết minh Thu Hiền”

  1. Mụ ma ma này nói khéo quá:
    1. Dân đen đến lầu xanh gọi là ngu dân (dâm ô).
    2. Quan đến gọi là buôn lỏng mình.
    3. Vua đến thì gọi là rồng vờn phượng

  2. ma ma nói rất đúng dù hoàng thượng là ai thì vẫn chỉ là một gã đàn ông .đã là đàn ông thì thiếu làm được phụ nữ. càng là vua thì lại càng có thời gian rảnh rỗi để thèm khát. quan chức nào mà không như thế.

  3. Hoà thân đúng là biểu tượng của tham quan, nhưng cũng là người quân tử , nhận là giúp, giúp đc tới đâu nói thẳng. Hay nói cách khác cũng là người nhận cho sằng phẳng!

  4. đoạn " 2 chiếc thuyền trên sông là Danh-Lộc, người ngồi trong Danh-Lộc nên không phải là Danh-Lộc", nhìn mặt ông Lưu Dung như kiểu: Hình như có gì đó sai sai :V

Leave a Comment