Trở thành một tester là con đường hơp lý cho ai không phù hợp với lập trình mà lại thích làm việc trong ngành phần mềm. Tester hoàn toàn có tương lai thăng…

source: https://dahek.net

Nghe thêm bài viết về Công Nghệ: https://dahek.net/category/cong-nghe

Leave a Comment