Công trình cụm cảng nhập hàng nhà máy Nhiệt điện Hải dương là công trình phức tạp, với hệ cẩu rail lớn và yêu cầu lớp asphalt đàn hồi đảm bảo rail hoạt động ổn định, do đó, hệ asphalt MC250 được sử dụng kết hợp với các loại bitum lỏng đáp ứng tối đa nhu cầu của chủ đầu tư và khách hàng.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment