————————————————————————————————————-
Tracklist:

00:00 Vong Trần Cốc
03:44 Bán Hồ Sa
07:49 Phù Dung Vũ
11:22 Nhất Tụ Vân
16:40 Bát Trà Hương
20:27 Nguyệt Mãn Huyền
25:11 Phong Tranh Ngộ
29:45 Phiêu Tương Túy
33:29 Hoa Hựu Khai

nguồn :

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *