Bỏ hết rác sinh hoạt vào 1 thùng rác thì quá tiện, phân loại rác chi cho phức tạp, lê thê 2,3 chỗ chứa. Đây đã là nếp sống của rất nhiều người dân tại Tp.HCM. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu phân loại rác tại nguồn sẽ thuận tiện cho việc xử lý rác thải và cả tái chế. Để tạo thói quen phân loại rác tại nguồn, phường 4, quận Gò Vấp, Tp.HCM đã thực hiện mô hình hay. Đó là thực hiện chương trình đổi rác lấy quà.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *