Mục đích của Kênh – Thanh Trieu – Là kênh để tạo dựng những Video thực tế cuộc sống Mỹ, và nấu các món ăn Dân Giả Việt Nam do bà xã mình tự chế…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

One Reply to “Thanh Trieu – ANH BẠN HÀNG XÓM CHỞ ĐI BẮC CHEM CHÉP VỀ LAI RAI”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *