Sinh ra trong gia đình nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, song với niềm đam mê, hăng say học tập, em Sùng Thị Sao, một học sinh nghèo người dân …

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment