THẦY THÍCH MINH NIỆM – Ngồi Tĩnh Tâm Vài Phút Cùng Thầy Link: Thiền Sư Thích Minh Niệm sinh năm 1975 tại Châu Thành, …

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *