Thay vì 1 đợt thi trên giấy như hiện nay, kỳ thi THPT quốc gia sẽ được tổ chức thi nhiều đợt trên máy tính ở các trung tâm khảo thí độc lập. Thí…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment