Kỳ thi trên máy tính dành cho học sinh lớp 12 được ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức từ năm 2015. Ảnh: V.N.U Từng bước tiến tới kỳ thi làm bài trên máy…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment