Thi trên máy tính là xu thế tất yếu của thời đại Đề xuất tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên máy tính của Bộ Giáo dục và Đào tạo…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment