Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, California, Hoa Kỳ 19/8/2019
Nghe và Download tất cả MP3 thuyết pháp của Đại Đức:
Subscribe:

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment