Thiền Buông Thư – Sư Cô Chân Không trình bày ngâm những bài thơ cho chúng ta buông thư….
#thienbuongthu #thien #sucochankhong #nhacthien #nhactinhtam

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *