Thiền Dưỡng Sinh là lấy năng lượng bên ngoài vũ trụ nâng cao sức khỏe phòng bệnh và chữa bệnh cho mình và phụ bệnh cho người khác #ThiềnDưỡngSinh #thiềncấp3 #nhacthien

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

3 Replies to “Thiền cấp 3 _ nhạc thiền có lời #thiềndưỡngsinh”

Leave a Comment