Đây là bài dẫn thiền thả lỏng, cân bằng năng lượng cơ thể.
Người hướng dẫn thiền là thầy Cảnh. Bài dẫn thiền được kèm trên nền nhạc nước giúp cơ thể được thả lỏng thư giãn!

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *