Bài dẫn thiền từ thầy Cảnh trong 10 phút đầu sẽ là lời dẫn của Thầy kèm nhạc nước chảy, 20 phút còn lại là tiếng nhạc nước chảy giúp mọi người thả lỏng thư giãn theo tiếng nhạc!

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment