Khóa giảng thứ 19 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Xem toàn bộ danh sách:
– Ngày 5B: Thiền là thấy rõ mọi vật (Thân, Thọ Tâm, Pháp) như nó đang là – ai cũng có thể chứng nghiệm nên Thiền là phi tôn giáo

#ThayVienMinh #KhoaThien2019 #ChuaBuuLong

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

9 Replies to “Thiền là thấy rõ mọi vật (Thân, Thọ Tâm, Pháp) như nó đang là – Thiền là phi tôn giáo – HT Viên Minh”

Leave a Comment