Bản dẫn thiền 15 phút, Thầy Cảnh hướng dẫn thiền giúp các bạn thả lỏng để cân bằng năng lượng trong cơ thể. Thiền thả lỏng xua tan mệt mỏi và có tác dụng rất lớn trong điều trị bệnh tật (trong đó có cả bệnh Ung Thư)

#thiền_chữa_bênh #ThienthayCanh #thiền_năng_lượng_mặt_trời_nhạc_vừa

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *