Thiền sư Trung Hoa | Đời thứ 7 sau Lục Tổ Huệ Năng: Ngũ gia tông phái
Soạn dịch: HT. Thích Thanh Từ
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Thy Mai, Kiều Hạnh, Đức Thịnh
Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment