Subscribe Theo Dõi Kênh Youtube:
Like Fanpage:
Trang chủ:

Suoi Nguon Phap Bao is the Youtube channel of This channel transmission teaching of Buddha’s. This is a group of people, monks and buddhists who are voluntary, non-profit, non-political, and non-independent representatives of any monastic system.

Any video issues that violate Copyright, Policy, Community Guidelines. Due to the background music in the video, if not agreed, please contact us by email: phapamtangthuphathoc@gmail.com, we will delete them.

Suối Nguồn Pháp Bảo là kênh Youtube của Trang Kênh này truyền tải những lời dạy của Phật đà được trích trong Ba Đại Tạng Kinh cùng những lời dạy quý giá của bậc giới luật trang nghiêm. Đây là một nhóm người, xuất gia và tại gia trên tinh thần thiện nguyện, bất vụ lợi, phi chính trị, hoàn toàn độc lập, không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tu viện, tổ chức Phật giáo nào.

Suối Nguồn Pháp Bảo chỉ truyền tải những bài Pháp trong khuôn khổ của giáo lý. Lấy Bốn Pháp Ấn của nhà Phật để nương tựa và truyền đạt. Vì chỉ sợ truyền tải nội dung không đúng với Phật, tổ, nên những gì không rõ ràng, chúng tôi xin phép không đăng tải trên kênh này. Mong quý vị niềm tình hoan hỷ.

Mọi vấn đề về video vi phạm Bản quyền, Chính sách, Nguyên tắc cộng đồng. Do vì có nhạc nền trong video, nếu không được sự đồng thuận, xin vui lòng liên lạc chúng tôi qua email: phapamtangthuphathoc@gmail.com, chúng tôi sẽ xóa chúng.

#ThienTongBanHanhTTPH #ThichThanhTuTTPH

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment