Khai Thị Thiền Tông 5
Nghe và tải mp3 trên Google Drive:

0118 Chấp giả là giả càng khó trị- Tất cả tai hoạ là do cái biết- Tập cho trẻ tham thiền- Kinh nghiệm niệm Phật

0119 Hám Sơn 20 cuốn- Tứ tướng- Lực học Thích Ca- Định Huệ- Lời dạy của Lục Tổ

0120 Tham thoại đầu có thấy gì là sai- Hawking- Hoạt bát vạn năng- 4 bài kệ của Vĩnh Gia- Mạt pháp

0121 Số lượng- Xá lợi- Kể chuyện Batan- 4 điều khó- Cháu Đạt Ma- Tiểu sử Einstein- Bác sĩ Sabin

0122 Giải ngộ, chứng ngộ- Ưu tiên 1 : hỏi và nhìn- Vua, Thừa tướng kiến tánh

0123 Thiền sư bắt trộm- Chân Hạnh- Từ Ân- Tăng TQ- Sư Thông Biện- Kể về hiện tượng

0124 Không tranh cãi- In kinh- Bổn phận- Thiền con ve-Mù chữ kiến tánh- Sắp xuất gia tại Cư Sĩ Lâm

0125 Cầu xuất gia với Văn Thù- Nhân duyên xuất gia- Cách tham thiền-Ms Phương Canada

0126 Sắc Không- 18 giới- 7 Đại- Hoa đốm- Lục tặc

0127 Định Huệ không hai- Không, Giả, Trung- Pháp Nhãn Văn Ích

0128 Ý Phật là phá chấp- Tập khí là thói quen của não- Chướng ngại của Thông Biện là chấp ngã

0129 Pháp Nhãn (Hàn Quốc)- Lâm Tế, Tào Động (Nhật)- Nam Hoa, Cao Mân nay chỉ còn là giáo môn

0130 Xuất gia phải có chánh nhân (giải quyết sanh tử)- Truyền giới- Sa di 10 giới

0131 Đảnh lễ- Vấn tấn- Xử lý phạm giới- Giá giới 遮 戒

0132 Tánh giới, giá giới- 4 trọng giới- Chánh định- Tọa thiền

0133 Cái dụng của Không- Bát quan trai- Tam thừa- Vô sở cầu

0134 Huỳnh Bá và Lâm Tế- Tập khí- Động đất- Thái hậu mất bảo châu

0135 Chân lý không thể kiến lập- Duy trì thân người- Không biết không lo

0136 Quảng Hưng Long- Con ngổ nghịch- Học sinh lớp 11- Cô thợ may

0137 Bơm mực- Tham thiền lười học- Huỳnh Bá, Lâm Tế- Thí nghiệm Pavlov

0138 Bất biến tùy duyên- Ba tiếng Tốt- Nam Hoài Cảnh- Hầu Giáo thọ- 3cấp trì giới

0139 5 phái Thiền- Hàn Quốc, thấu công án- Lâm Tế sấm sét- Tào Động ôn hòa- Thiền quán- Chuyển nghiệp

0140 Nghĩa 3 câu- Đệ tử kiến tánh trước thầy- Chấp ngã, pháp, không- 4 A Hàm

#KhaiThịThiềnTông #HòaThượngDuyLực #ThiềnTông #TổSưThiền #PhậtPhápVấnĐáp #ThamVấnPhậtPháp

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

One Reply to “Thiền Tông Khai Thị 5”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *