Đây là công trình nuôi tôm siêu thâm canh an toàn sinh học của anh Đổ Minh Hải ở xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình,tỉnh Bạc Liêu. Anh đã có sáng kiến…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment