Làm đây luôn nây. Đơn gian và dê làm lấm. Keo chi và cán giác ra.Keo mo lên. Lay nồng. La làm được đây luộc.
CHÚC CAC BẠN XEM VIDEO VUI VẼ

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khai Khoáng: https://dahek.net/category/khai-khoang

One Reply to “Thơ bạc làm dây luộc 1 lượn vàng 24k”

Leave a Comment