Hẹn nhau ra văn phòng công chứng thỏa thuận vay bất thành, con nợ liền rút súng bắn liên tiếp vào chủ nợ rồi tẩu thoát khiến nhiều người sợ hãi.

?Xem thêm tại đây:

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *