Thư giản Nhạc thiền Piano: Relaxing Piano Music – Beautiful Relaxing Music

I am a composer from Norway and I started this channel with a simple vision: to create a place that you can visit in order to slow down and relax. I compose music that can be labeled as for example: sleep music, calm music, yoga music, study music, peaceful music, beautiful music and relaxing music. I love to compose music and I put a lot of work into it.

Thank you very much for listening and for leaving feedback. Have a wonderful day or evening!

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe những bản nhạc và để lại phản hồi. Mỗi ngày tôi hoàn toàn ngạc nhiên bởi tất cả các ấm áp của các bạn hỗ trợ và nó thực sự truyền cảm hứng cho tôi để làm việc thậm chí khó hơn vào âm nhạc của tôi. Nếu bạn thích công việc của tôi, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu bạn quyết định để đăng ký và tham gia cộng đồng của chúng tôi. Có một ngày tuyệt vời hoặc buổi tối đầy ý nghĩa.

@ Hãy đăng ký kênh tại đây (nhấn vào dòng chữ):
@ Xem thêm video khác tại đây:
@ Đăng ký nhận Ebook “Tổng hợp về Marketing”:
@ Đăng ký nhận bài giảng “Hướng dẫn kiếm tiền Youtube từ Vlog”:

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

One Reply to “Thư giản Nhạc thiền Piano [Relaxing Piano Music – Beautiful Relaxing Music]”

  1. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe những bản nhạc và để lại phản hồi. Mỗi ngày tôi hoàn toàn ngạc nhiên bởi tất cả các ấm áp của các bạn hỗ trợ và nó thực sự truyền cảm hứng cho tôi để làm việc thậm chí khó hơn vào âm nhạc của tôi. Nếu bạn thích công việc của tôi, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu bạn quyết định để đăng ký và tham gia cộng đồng của chúng tôi. Có một ngày tuyệt vời hoặc buổi tối đầy ý nghĩa.

Leave a Comment