Xem Nhiều video hay tại:
Hướng dẫn mẹo tính nhanh căn bậc hai

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

23 Replies to “Thủ Thuật Tính Nhẩm – Tính Nhanh Căn Bậc Hai (Square root of ANY number instantly)”

  1. Có nghiên cứu , nếu giỏi làm GIÁO SƯ TIẾN SỈ , đâu làm YouTube , … xin lổi thực tế đi !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *