Liên quan đến việc “xã huy động học sinh đóng tiền trả nợ công trình nông thôn mới”, sáng 28-10, ông Phạm Đăng Khoa, Giám Đốc Sở Giáo dục – đào tạo…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment