Bài hát được yêu thích và còn mãi với thời gian. Xin chân thành cảm ơn tác giả của bài hát (Nguyên Thảo) và những người soạn nhạc. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

Leave a Comment