Một cá thể Hổ ở Safari Vinpearl Phú Quốc Nhân viên giữ rừng báo cáo về việc thấy cá thể hổ. Ngày 22/9, nhận câu hỏi từ báo Tiền Phong về kết…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment