Thước đo có 3 chế độ đo khác nhau: Đo bằng dây, đo lăn bề mặt, đo thẳng bằng laser * Thước dây – Max : 3,5 m * Thước Laser -Max chuẩn: 3 – 30 m * Thước…

Từ khóa liên quan:

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *