Thước đo điện tử – Thước đo laser – Thước dây – Thước lăn 3 trong 1- Measure King

Thước đo điện tử – Thước đo laser – Thước dây – Thước lăn 3 trong 1- Measure KingThước đo có 3 chế độ đo khác nhau: Đo bằng dây, đo lăn bề mặt, đo thẳng bằng laser * Thước dây – Max : 3,5 m * Thước Laser -Max chuẩn: 3 – 30 m * Thước…

Từ khóa liên quan:

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

No Responses

Write a response