Thủy điện – Hành trình chinh phục công trình thủy điện Canan 1 và Canan 2
Hãy cùng chúng tôi nhìn lại hành trình vượt qua những khó khăn, gian khổ để hoàn thành công trình thuỷ điện Ca Nan 1 và Ca Nan 2 qua video clip dưới đây.
Chúng tôi, những người SCI luôn cố gắng hết mình để xây dựng lên những công trình đóng góp cho sự phát triển của đất nước đúng như khẩu hiệu “Kiến tạo giá trị – Vị thế nâng tầm”.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *