Liên khúc
THUYỀN VÀ BIỂN – LỜI CỦA GIÓ
Thơ : XUÂN QUỲNH
Nhạc : PHAN HUỲNH ĐIỂU & DUY THÁI
Ca sĩ : CAO HUY THẾ
#caohuythe
#trutinh
#baicadicungnamthang
#phanhuynhdieu
#duythai
#xuanquynh
2/9/2019

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *